Illustratie Zakelijke mediation - AanpakTijdens de zakelijke mediation gaat u onder begeleiding van een mediator in gesprek met uw werkgever/werknemer, vennoot, collega of andere zakelijke relatie. Met als gezamenlijk doel een dreigend of vastzittend conflict uit de wereld te helpen. U zit zelf aan het stuur om de oplossing mee te bepalen, anders dan bij de rechter of een arbiter. Sneller, goedkoper en duurzamer.

Stappen in het mediationproces:

1. a. Gezamenlijk intakegesprek. Locaties zijn altijd op neutraal terrein en bepalen we ook in overleg. Meestal voeren we aparte intakegesprekken.

     b. Tekenen Mediationovereenkomst.

2. De Mediation. Onderhandelen, opties verkennen etc. Gemiddeld 3 tot 5 sessies.

3. Het resultaat. Opstellen en ondertekenen Vaststellingsovereenkomst. Afhankelijk van de gekozen oplossing zorgen we in de eindfase ook voor een juridische toets, zodat we zeker weten dat het resultaat stand kan houden.

4. Kosten. Gangbaar is dat beide partijen de kosten van de mediation dragen, ieder 50% tenzij u iets anders afspreekt. Bij arbeidsmediation is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten draagt. Ter indicatie: een mediation bestaat uit zo’n 3 tot 5 sessies van ongeveer 1,5 uur. Tip: informeer bij uw verzekeraar, want mogelijk vergoedt deze (deels) de kosten.

Heldere uitgangspunten voor zakelijke mediation

Onze aanpak draait om een aantal heldere uitgangspunten:

  • We concentreren ons op uw beider belangen. Die liggen niet altijd meteen open op tafel, maar gaan vaak schuil achter uw opvattingen en posities.
  • We stimuleren u tot het vergroten van de ’taart’ door het creatief en open verkennen van opties en scenario’s. Door focus op coöperatie in plaats van strijd, realiseren we samen met u onverwachte (commerciële) voordelen voor beide partijen.
  • We zorgen dat er balans is tussen u als betrokkenen. Wij creëren de beste omstandigheden, zodat u beide optimaal tot uw recht komt.
  • We opereren onafhankelijk en neutraal. Of beter nog: meervoudig partijdig. We komen op voor uw beider belangen, zodat u samen een gedragen uitweg vindt.
  • We begeleiden u faciliterend en coachend. U bent en blijft zelf eindverantwoordelijk voor proces en inhoud, en voor de keuzes die u maakt.
  • We komen in actie op elk gewenst moment en in elke gewenste regio. U kunt kiezen of u ons liever ’s avonds of overdag inzet. En u kunt ook bepalen of u liever in uw eigen regio of in onze regio bij elkaar komt.

Meer weten? Een intakegesprek aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op.

U kunt ook direct bellen met een van onze mediators:

John 06 -15 255 468, of Wouter 06 – 52 63 83 60.

John Zakelijke mediation - AanpakWouter Zakelijke mediation - Aanpak

Ik wil gratis een mediator spreken.

Lagere kosten

Vergeleken met de kosten van een juridische procedure, is mediation fors goedkoper. Nog los van de bespaarde tijd en energie. Gangbaar is dat beide partijen de kosten van de mediation dragen, ieder 50% tenzij u iets anders afspreekt. Bij arbeidsmediation is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten draagt.
Ter indicatie: een mediation bestaat uit zo'n 3 tot 5 sessies van ongeveer 1,5 uur.
>>Tip: informeer bij uw verzekeraar. Mogelijk vergoedt deze (deels) de kosten.

Kies zelf: Fixed fee of flexibel »

Nieuw: Highspeed Mediation

Los uw conflict op in één dag. Ontdek onze unieke formule:

Highspeed Mediation »