Vier strafrechters pleiten ervoor om vaker mediation in te zetten in strafzaken. Dat zal volgens hen het strafrecht menselijker en maatschappelijk effectiever maken.

Tot nu toe komt mediation slechts in 1 procent van de strafzaken in beeld. Ook al staan veel rechters positief tegenover mediation. Belangrijke drempels zijn werkprocessen en werkdruk.

Meerwaarde voor betrokkenen

De auteurs zijn ervan overtuigd dat dit anders zou moeten. De klassieke taak van de strafrechter (waarheidsvinding, strafoplegging, het bewaken van het eerlijke proces) staat ver af van begrippen als ‘herstelbehoefte’ (bij het slachtoffer) en ‘herstelbereidheid’ (bij de verdachte). Door de inzet van mediation wordt meerwaarde voor betrokkenen en maatschappij toegevoegd. Mediation bevordert namelijk het herstel bij het slachtoffer. Daarnaast kan de verdachte er negatieve gevoelens op een positievere manier mee verwerken. Bovendien neemt de recidive af.

Lees hier het artikel.

Strafrechters: Vaker mediation inzetten

Meer weten?

MediationManagers helpt u uw zakelijk conflict zelf op te lossen. Onze mediators vertellen u graag over de kracht van mediation. Neem dus gerust contact met ons op.

 

Strafrechters: Vaker mediation inzetten


Ik wil gratis een mediator spreken.

Lagere kosten

Vergeleken met de kosten van een juridische procedure, is mediation fors goedkoper. Nog los van de bespaarde tijd en energie. Gangbaar is dat beide partijen de kosten van de mediation dragen, ieder 50% tenzij u iets anders afspreekt. Bij arbeidsmediation is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten draagt.
Ter indicatie: een mediation bestaat uit zo'n 3 tot 5 sessies van ongeveer 1,5 uur.
>>Tip: informeer bij uw verzekeraar. Mogelijk vergoedt deze (deels) de kosten.

Kies zelf: Fixed fee of flexibel »

Nieuw: Highspeed Mediation

Los uw conflict op in één dag. Ontdek onze unieke formule:

Highspeed Mediation »