Soms zijn mediations aan tafel niet gewenst of niet mogelijk. Bijvoorbeeld door een pandemie, tijdgebrek of door grote geografische afstanden. Dan is online mediation een passende oplossing. Voor onze opdrachtgevers die kiezen voor online mediation, blijkt het een doorslaand succes. De ervaringen en resultaten zijn zonder meer positief. Ook online zijn de slagingspercentages van mediation hoog: meer dan 80% van de kwesties lossen we met partijen geheel op. Dat betekent dat de effectiviteit vergelijkbaar is met reguliere, fysieke mediations.

Online mediation

Online, offline of hybride? Ons werk voor u gaat altijd door

Wij blijven altijd 100% beschikbaar voor onze opdrachtgevers: met fysieke bijeenkomsten, online of een mix van beide. Zo zorgen wij er, zoals altijd, voor dat wij tijdig voor u kunnen interveniëren. En voorkomen wij dat (dreigende) conflicten escaleren. 

Conflict oplossen met online mediation

Heeft u een conflict of een dreigend conflict? Maak gebruik van onze online mogelijkheden en kom ook sneller verder. Online hulpmiddelen hiervoor zijn bijvoorbeeld Zoom, Microsoft Teams, Jitsi of Skype. Waar tot voor kort de voorkeur per definitie lag bij de mediationtafel, schakelen steeds meer opdrachtgevers en mediators over naar online mediation.

Voordelen online mediation

Online mediation blijkt in diverse situaties een effectieve interventie, met veel gebruiksgemak. Ook als gesprekspartners zich in het buitenland bevinden biedt deze vorm van mediation uitkomst. Dat geldt trouwens ook voor het soepel overbruggen van afstanden in Nederland of wanneer de agenda’s de reistijd niet toestaan. Nog los van de voordelen van (reis)kostenbesparing en het verminderen van CO2- en fijnstof-uitstoot.

Online aanpak

Nadat wij per mail of telefoon zijn benaderd door een van de partijen, checken wij telefonisch of beide partijen bereid zijn tot mediation. Dan geven wij een mondelinge toelichting op het proces en beantwoorden de eerste vragen van partijen. Wij mailen partijen de relevante documenten, zoals de mediationovereenkomst, die wij digitaal tekenen. Daarnaast maken wij zo snel mogelijk een afspraak met partijen voor de online intakes en vervolgens voor de eerste gezamenlijke, online mediationsessie.

Ook een online mediationgesprek kan, net als een offline sessie, ongeveer 1,5 à 2 uur duren. De duur van het gehele traject hoeft niet af te wijken van een mediation aan tafel. Dit ligt gemiddeld tussen de 2 en 5 sessies. Alles is er net als bij een offline mediation op gericht dat partijen zo snel als mogelijk met goede, wederzijds aanvaardbare oplossingen verder kunnen. Deze oplossingen leggen wij voor u vast in een overeenkomst die partijen ondertekenen.

Online pre-mediation

Soms kunnen partijen al na één gezamenlijke online sessie verder. Dat noemen we dan een online pre-mediation. Dit instrument kan ook worden ingezet als voorstadium voor een mediation, om te verkennen of en hoe mediation nodig en mogelijk is.

Veiligheid

De geheimhouding is een belangrijke pijler binnen mediation. Qua privacy en veiligheid zien we verschillende standaarden bij de diverse online programma’s. Wij kiezen in overleg met onze opdrachtgevers het programma dat het beste past. En dat voldoet aan de hoge eisen die je aan deze apps mag stellen. In dit artikel leest u meer over de veiligheid van diverse producten.

Meer weten?

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan Wouter of John, telefonisch of per mail. Zet uw conflict niet in de wacht. Bespreek met ons de mogelijkheden van online mediation, bijvoorbeeld via videobellen. Zo komt u ook sneller verder dankzij online mediation.

 

 

Ik wil gratis een mediator spreken.

Lagere kosten

Vergeleken met de kosten van een juridische procedure, is mediation fors goedkoper. Nog los van de bespaarde tijd en energie. Gangbaar is dat beide partijen de kosten van de mediation dragen, ieder 50% tenzij u iets anders afspreekt. Bij arbeidsmediation is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten draagt.
Ter indicatie: een mediation bestaat uit zo'n 3 tot 5 sessies van ongeveer 1,5 uur.
>>Tip: informeer bij uw verzekeraar. Mogelijk vergoedt deze (deels) de kosten.

Kies zelf: Fixed fee of flexibel »

Nieuw: Highspeed Mediation

Los uw conflict op in één dag. Ontdek onze unieke formule:

Highspeed Mediation »