Voordelen van mediation

U heeft een zakelijke kwestie waar u zelf niet verder mee komt, een -potentieel- zakelijk conflict of arbeidsconflict en u kiest voor bemiddeling door MediationManagers. Welke bijzondere voordelen van mediation komen dan binnen handbereik voor u?:

 • Sneller: Voorkom lange procedures en onnodige negatieve energie. U kunt blijven touwtrekken, juridisch of niet-juridisch. Tot de boel totaal verzandt. De gang naar de rechter staat u natuurlijk altijd vrij. De vraag is hoeveel tijd u voor zo’n gang wilt uittrekken. Nog los van de onzekere uitkomst. In de meeste gevallen is mediation simpelweg de betere keuze.
 • Goedkoper: Bespaar enorme bedragen vergeleken met een juridisch traject. Los van de besparingen die mediation voor uw organisatie en betrokkenen oplevert. Ook de tijd die gemoeid is met het conflict, is geld. De impact voor de organisatie is eveneens geld. En ook relationele schade is geld. Tel dat allemaal eens bij elkaar op. Een snelle rekensom leert dat mediation ook financieel vaak de beste optie is.
 • Zelf aan het stuur: Bepaal het resultaat. Zo komt u samen tot een duurzame oplossing. De uiteindelijke oplossing is beter naarmate u zelf meer inbreng hebt. Vergelijk dat maar eens met een besluit dat door een ander aan u wordt opgelegd.

Meer voordelen van mediation:

 • Geen reputatieschade: Vermijd kostbare schade aan uw reputatie dankzij vertrouwelijkheid. U heeft maar één reputatie. Wees er dus zuinig op. Het opbouwen kostte u jaren. Een conflict kan uw goede naam schaden als een donderslag bij heldere hemel.
 • Relatiegericht: Benut meer ruimte om de relatie te continueren of zorgvuldig te beëindigen.U zoekt een manier om uw eigen belang veilig te stellen, met respect voor de ander. Dan is het goed om de zaak los te zien van de persoon. Dat vraagt soms veel van mensen. Wij begeleiden u ook in dit proces. Uiteindelijk komt u er sterker uit.
 • Win-win, geen win-lose: Kies voor een toekomst met win-win, en niet win-lose, of zelfs lose-lose. Uit langjarig onderzoek blijkt dat meer dan tweederde van alle mediations leidt tot een complete oplossing voor de betrokkenen. Nog eens een aanzienlijk deel leidt tot een gedeeltelijke oplossing. Dat zijn indrukwekkende resultaten.
 • Kwaliteitskeurmerk: Profiteer ook van kwaliteitstoetsing van onze registermediators door het onafhankelijke MfN.

Tip: Check uw verzekeraar. Mogelijk vergoedt deze namelijk (deels) de kosten die u maakt voor de mediation.

MfN-Registermediator

De kwaliteit van registermediators

De mediators van MediationManagers zijn ingeschreven in het MfN-register. Als MfN-registermediator worden zij onafhankelijk getoetst op kwaliteit. Bovendien leveren zij de volgende pluspunten voor u:

 • voldoen aan de toetredingseisen voor het MfN-register
 • voldoen aan het beroepsprofiel van een professionele mediator
 • werken onder condities vastgelegd in het mediationreglement en de gedragsregels voor de MfN-registermediator
 • vallen onder een klachtenregeling en tuchtrechtspraak
 • hebben voldoende ervaring
 • houden hun kennis en vaardigheden op het gebied van mediation continu op peil (permanente educatie).

Beschermde titel

De titel MfN-registermediator is een beschermde titel. Dat wil zeggen dat alléén mediators deze titel mogen voeren, die gekwalificeerd en erkend zijn door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). Dit is de stichting die het register beheert en onderhoudt. MfN is hét kwaliteitsregister van mediators in Nederland. Meer info vindt u in deze video.

Meer weten?

Meer weten? Een intakegesprek aanvragen? Neem gerust contact met ons op.

U kunt ook direct bellen met een van onze mediators:

John 06 -15 255 468, of Wouter 06 – 52 63 83 60.

Voordelen van mediation Contact JohnVoordelen van mediation Contact Wouter

Ik wil gratis een mediator spreken.

Lagere kosten

Vergeleken met de kosten van een juridische procedure, is mediation fors goedkoper. Nog los van de bespaarde tijd en energie. Gangbaar is dat beide partijen de kosten van de mediation dragen, ieder 50% tenzij u iets anders afspreekt. Bij arbeidsmediation is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten draagt.
Ter indicatie: een mediation bestaat uit zo'n 3 tot 5 sessies van ongeveer 1,5 uur.
>>Tip: informeer bij uw verzekeraar. Mogelijk vergoedt deze (deels) de kosten.

Kies zelf: Fixed fee of flexibel »

Nieuw: Highspeed Mediation

Los uw conflict op in één dag. Ontdek onze unieke formule:

Highspeed Mediation »