De Hoge Raad verbiedt een ‘slapend dienstverband’ bij medewerkers die langer dan 2 jaar ziek zijn. Deze constructie werd door een aantal werkgevers gebruikt om hun langdurig zieke medewerkers geen ontslagvergoeding te hoeven betalen. Zo werd het een truc om de ontslagvergoeding, soms tienduizenden euro’s, te omzeilen. Naar schatting gaat het om duizenden langdurig zieke werknemers.

Op papier

Bij een slapend dienstverband blijft de werknemer op papier in dienst, maar ontvangt hij elke maand 0 euro salaris. De werkgever hoeft wettelijk na twee jaar ziekte geen loon meer te betalen. Vanaf dat moment ontvangt de werknemer een WIA-uitkering, gelijk aan 70 procent van het laatstverdiende loon.

Ontslagvergoeding terugkrijgen

De Hoge Raad stelt dat een belangrijk argument van werkgevers geen stand houdt. Zij vinden namelijk de transitievergoeding bij ontslag te duur. Maar werkgevers kunnen de ontslagvergoeding van arbeidsongeschikte werknemers volledig terugkrijgen via uitkeringsinstantie UWV. Die regeling gaat in vanaf april 2020. En de regeling geldt dan met terugwerkende kracht voor alle ontslagen sinds de introductie van deze ontslagvergoeding in 2015.

Wederzijds goedvinden

Als een arbeidsongeschikte werknemer zijn baas vraagt om ontslag, moet die daaraan meewerken, oordeelt de hoogste rechter. Juridisch gezien is er dan geen sprake van ontslag, maar van beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Vervolgens moet de werkgever de arbeidsongeschikte werknemer een bedrag betalen ter hoogte van de ontslagvergoeding, aldus de Hoge Raad.

Werkgevers mogen hun werknemer wel ‘slapend’ in dienst houden als daar “gerechtvaardigde belangen” voor zijn. Denk dan aan “reële re-integratiemogelijkheden” binnen de organisatie.

Goed werkgeverschap

“Goed werkgeverschap” is een wettelijke plicht en werkgevers moeten zich daaraan houden. Uit dat goed werkgeverschap volgt dat werkgevers de ontslagvergoeding niet mogen omzeilen via een ‘slapend dienstverband’, zo stelt de Hoge Raad. Het volledige artikel in NRC leest u hieronder.

Kampt u of uw organisatie ook met een lastige situatie rond ziekte en arbeidsconflict? MediationManagers kan u helpen. Snel, discreet en zonder tijdrovende, kostbare rechtsgang of juridische strijd. Neem gerust contact met ons op.

Slapend dienstverband


Ik wil gratis een mediator spreken.

Lagere kosten

Vergeleken met de kosten van een juridische procedure, is mediation fors goedkoper. Nog los van de bespaarde tijd en energie. Gangbaar is dat beide partijen de kosten van de mediation dragen, ieder 50% tenzij u iets anders afspreekt. Bij arbeidsmediation is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten draagt.
Ter indicatie: een mediation bestaat uit zo'n 3 tot 5 sessies van ongeveer 1,5 uur.
>>Tip: informeer bij uw verzekeraar. Mogelijk vergoedt deze (deels) de kosten.

Kies zelf: Fixed fee of flexibel »

Online mediation

Nieuw: Highspeed Mediation

Los uw conflict op in één dag. Ontdek onze unieke formule:

Highspeed Mediation »