Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) wil een wettelijk register voor mediators en zo de kwaliteit waarborgen voor wie conflictoplossing wil. Nu mediation steeds vaker wordt ingezet door burgers en ook door bedrijven en organisaties, neemt de noodzaak toe om ‘het kaf van het koren te scheiden’. De Mediatorsfederatie Nederland (MfN), dat al een eigen kwaliteitsregister heeft, juicht de aangekondigde mediationwet toe.

Steeds vaker mediation

De populariteit van bemiddeling of mediation bij het oplossen van conflicten neemt toe. In burenruzies en echtscheidingen, maar ook steeds vaker in arbeidsconflicten en zakelijke conflicten. De voordelen van mediation zijn duidelijk, en de nadelen van een juridische strijd of een gang naar de rechter eveneens. Sterker nog, rechters geven mediation steeds vaker een plek in de rechtsgang.

Betere brug

Minister Dekker wil er met zijn nieuwe mediationwet voor zorgen dat er een betere brug komt tussen gerechtelijke en buitengerechtelijke conflictoplossing. Bovendien wil hij één wettelijk register dat de kwaliteit van de ingeschreven mediators waarborgt. Zodat opdrachtgevers er altijd op kunnen vertrouwen dat ze een gekwalificeerde en onafhankelijk getoetste mediator gekozen hebben. Die bovendien aan tuchtrecht onderhevig is.

Beschermde titel

Nu is mediator geen beschermde titel. Met het nieuwe register voor mediators komt er straks wel een wettelijk beschermde titel: ‘beëdigd mediator’. Het volledige artikel in de Volkskrant leest u hieronder.

Kampt u of uw organisatie ook met een (dreigend) zakelijk of arbeidsconflict? MediationManagers kan u helpen. Snel, discreet en zonder tijdrovende, kostbare rechtsgang of juridische strijd. Neem gerust contact met ons op.

Wettelijk register voor mediators


Ik wil gratis een mediator spreken.

Lagere kosten

Vergeleken met de kosten van een juridische procedure, is mediation fors goedkoper. Nog los van de bespaarde tijd en energie. Gangbaar is dat beide partijen de kosten van de mediation dragen, ieder 50% tenzij u iets anders afspreekt. Bij arbeidsmediation is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten draagt.
Ter indicatie: een mediation bestaat uit zo'n 3 tot 5 sessies van ongeveer 1,5 uur.
>>Tip: informeer bij uw verzekeraar. Mogelijk vergoedt deze (deels) de kosten.

Kies zelf: Fixed fee of flexibel »

Online mediation

Nieuw: Highspeed Mediation

Los uw conflict op in één dag. Ontdek onze unieke formule:

Highspeed Mediation »