Een conflict in een organisatie kost gemiddeld €27.000. Dat is serieus geld, zeker in tijden dat elke euro telt. Elke organisatie heeft dus alle reden om destructieve conflicten en ermee samenhangend verzuim te beperken of te voorkomen. Hoe kunt ook u flink besparen door slim conflictmanagement?

De kosten

  • Loonkosten. Bij ziekte moet de werkgever loon doorbetalen. Wanneer een organisatie geen verzuimverzekering heeft, dan betaalt de werkgever zelf de loonkosten.
  • Premiekosten. Voor veel organisaties dekt een verzuimverzekeraar de kosten voor verzuim. Bij stijgend verzuim loopt de premie op. Ook is er een eigen risico van 30, 60 of 90 dagen.
  • Omzetkosten, productieverlies. Een uitgevallen medewerker maakt geen omzet. Vaak heeft een conflict bovendien een negatief effect op het functioneren van collega’s en teams.
  • Juridische kosten. Kosten voor een advocaat of jurist en griffiekosten.
  • WHK-kosten. Dit zijn mogelijke loonheffingskosten wanneer een werknemer een WIA-uitkering ontvangt na de ziekteperiode.
  • Arbokosten. Omdat een arbodienst en bedrijfsarts ingeschakeld moeten worden.
  • Re-integratiekosten. Lukt een 1e spoor niet, dan is een 2e spoor bij een andere organisatie niet maar zo gevonden.
  • Recruitmentkosten. Een uitgevallen werknemer vraagt om tijdelijke of permanente vervanging. In sommige branches is het lastig om nieuw personeel te vinden.
  • Exitkosten. Wanneer een werknemer vertrekt met een vaststellingsovereenkomst, dan krijgt de werknemer vaak voor een bepaalde periode vrijstelling van werk. Ook maakt een transitievergoeding vaak deel uit van de gemaakte afspraken.

De berekening

Zoals gezegd zijn de kosten per conflict gemiddeld €27.000. Laten we uitgaan van 25% conflictgerelateerd verzuim, ofwel: bij 1 op de 4 verzuimsituaties is er sprake van een conflict. Als je dan een organisatie hebt van 100 werknemers en een verzuimpercentage van 4%, betekent dat een jaarlijkse kostenpost van €27.000. Bij organisaties van 200 werknemers, is het zelfs meer dan €50.000. Bij 1.000 mensen gaat het dus al snel over tonnen. Let wel: we rekenen hier met gemiddelde conflictkosten, dus in werkelijkheid kan de schade nog flink hoger uitvallen. Ook kleinere organisaties kunnen hard geraakt worden door conflict, zo zien wij dagelijks in de praktijk.

De besparing

Door vroegtijdig te signaleren en een (dreigend) conflict bespreekbaar te maken, kunnen er veel kosten en onderlinge frustraties bespaard worden. Stel dat een mediation €2.000 kost, dan is de besparing al snel €25.000 en loopt makkelijk door tot €50.000 en meer.

De oplossing

Ook uw organisatie kan veel voorkomen. MediationManagers heeft een concept ontwikkeld zonder doorlopende kosten, terwijl u wel doorlopend kunt besparen en flexibel beschikken over conflictexperts. Met slim conflictmanagement kan ook uw organisatie -groot of klein- flink besparen door effectief conflicten en verzuim te beperken of voorkomen.

Meer weten?

Wilt u meer weten of een afspraak maken voor een nadere kennismaking? Bel, mail of plan via onze contactpagina.

 


Ik wil gratis een mediator spreken.

Lagere kosten

Vergeleken met de kosten van een juridische procedure, is mediation fors goedkoper. Nog los van de bespaarde tijd en energie. Gangbaar is dat beide partijen de kosten van de mediation dragen, ieder 50% tenzij u iets anders afspreekt. Bij arbeidsmediation is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten draagt.
Ter indicatie: een mediation bestaat uit zo'n 3 tot 5 sessies van ongeveer 1,5 uur.
>>Tip: informeer bij uw verzekeraar. Mogelijk vergoedt deze (deels) de kosten.

Kies zelf: Fixed fee of flexibel »

Online mediation

Nieuw: Highspeed Mediation

Los uw conflict op in één dag. Ontdek onze unieke formule:

Highspeed Mediation »