Pesten en intimideren, bedrijfsarts adviseert mediation, een slepend juridisch gevecht, psychische klachten, een zelfmoordpoging… En uiteindelijk na jaren een uitspraak van het Hof, dat de werkgever veroordeelt tot een schadevergoeding aan de werknemer van 2 ton. Het is zeker geen gemiddeld arbeidsconflict. Maar het bevat elementen van verhalen die wij dagelijks horen. Welke lessen zijn er te trekken? En welke valkuilen te vermijden?

Allereerst valt op in het artikel dat de bedrijfsarts mediation heeft geadviseerd. En dat de leidinggevende dit advies niet heeft opgevolgd. Natuurlijk kennen wij niet de details van wat zich tussen de hoofdrolspelers heeft afgespeeld. Maar we weten wel dat bedrijfsartsen deskundige professionals zijn die in dit soort situaties volgens heldere, gefundeerde richtlijnen handelen. Het is daarom niet verstandig een advies tot mediation terzijde te schuiven. Zeker niet, nu we de verwoestende gevolgen kennen. Ook hier had mediation met enkele gesprekken een hoop schade kunnen voorkomen.

Niet serieus genomen

“Ik voel mij niet gehoord, niet serieus genomen.” Dat is in alle conflicten een van de belangrijkste bronnen. Als er wel een mediation had plaatsgevonden, had dit gevoel in een veilige omgeving en in een vroeg stadium besproken kunnen worden. Nu is dit station gepasseerd. En dan blijft het vaak brandstof voor escalatie, waardoor de brand voortwoekert en een (juridische) strijd lang kan voortduren. Een simpele interventie, met een aantal mediationgesprekken op het juiste moment (eerder is beter!), kan de hoofdrolspelers zoveel profijt opleveren. Dat is altijd te verkiezen boven de steeds groter wordende schade bij niets doen, doorsudderen en escaleren.

Bedrijfsarts adviseert mediation

Op de website van deze werkgever valt te lezen dat ‘wij elkaar behandelen op basis van gelijkheid en respect’. We kunnen concluderen dat in deze situatie een groot gat is ontstaan tussen woorden en handelen. Een simpele tip voor alle werkgevers: Kijk ook tijdens een conflict eens naar de woorden en waarden die jouw organisatie communiceert. En hanteer die als een spiegel of toetssteen voor jouw opstelling en handelwijze tijdens het conflict, of de aanloop erheen. Ook dit kan ertoe bijdragen dat schade voorkomen wordt. Denk naast de concrete financiële schade, ook aan de persoonlijke en maatschappelijke schade én de reputatieschade voor de organisatie, die volgt uit een publieke rechterlijke uitspraak. En als je dit allemaal niet de moeite waard vindt, schrik dan op z’n minst wakker bij deze wake-up call: bedrijfsarts adviseert mediation.


Ik wil gratis een mediator spreken.

Lagere kosten

Vergeleken met de kosten van een juridische procedure, is mediation fors goedkoper. Nog los van de bespaarde tijd en energie. Gangbaar is dat beide partijen de kosten van de mediation dragen, ieder 50% tenzij u iets anders afspreekt. Bij arbeidsmediation is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten draagt.
Ter indicatie: een mediation bestaat uit zo'n 3 tot 5 sessies van ongeveer 1,5 uur.
>>Tip: informeer bij uw verzekeraar. Mogelijk vergoedt deze (deels) de kosten.

Kies zelf: Fixed fee of flexibel »

Nieuw: Highspeed Mediation

Los uw conflict op in één dag. Ontdek onze unieke formule:

Highspeed Mediation »