“Maar eigenlijk hebben we onderling nog helemaal geen conflict, is mediation dan wel geschikt?” Binnen 30 seconden van onze kennismaking was de cruciale vraag gesteld. Achterliggende motivatie: er speelt wel een heleboel en we willen conflicten vóór zijn. Dan kun je als top van de organisatie wachten tot er brand in de boardroom uitbreekt, je kunt ook tijdig ingrijpen. En zo de preventieve kracht van (pre-)mediation ten volle benutten.

Boardroom-mediation

Het ging om een zogenaamde Boardroom-mediation tussen grootaandeelhouders en directie. Alles wat belangrijk was, kwam in een kortlopende serie intensieve sessies op tafel. Aanvankelijk vooral doelstellingen en strategie. Vervolgens vanuit rollen en drijfveren ook steeds meer persoonlijke en relationele hangijzers. En na de versterkte basis ten slotte gezamenlijk werken aan de gezamenlijke toekomstagenda voor de organisatie op 1 A4.

Veilige ruimte

Openhartige, beweging creërende gesprekken, vol betrokkenheid, langs valkuilen en kwetsbaarheid. Tussentijds en achteraf kregen we ongevraagd veel positieve feedback. Terwijl wij ervan overtuigd waren dat wij ‘gewoon ons werk deden’. Het creëren van een ‘veilige en vrije ruimte voor iedereen’ is daar cruciaal in. Zodat mensen zich kwetsbaar durven opstellen, en deuren opengaan naar ruimten, die anders gesloten blijven. Of zoals een van de bestuurders zei: “Het voelt als een uitje, na elke sessie ga ik met nieuwe energie en inzichten verder.”. Dit citaat krijgt een hoge plek in onze serie Bijzondere complimenten van opdrachtgevers.

Overigens verdienen onze opdrachtgevers ook onze complimenten. Ze riepen namelijk onze hulp in om problemen in de toekomst te voorkomen, er speelde nog geen conflict. Maar ze hadden wel het besef dat het ongemoeid laten van zaken op termijn zou kunnen gaan leiden tot grote(re) problemen. Precies om dat risico te vermijden, problemen voor te blijven en escalatie te voorkomen, zijn ze in actie gekomen. En besloten ze, na marktoriëntatie, met ons in zee te gaan.

Brand in de boardroom voorkomen

Zo blijkt eens te meer: in welke lastige situatie je ook zit, je hebt op elk moment de keuze om bij te sturen. Lukt dat bijsturen niet door jezelf en andere betrokkenen, haal er dan als de brandweer de juiste specialisten bij. Want voor je het weet, zit je van een ogenschijnlijk klein en onschuldig vonkje in een uitslaande brand. Ook in spannende situaties in de boardroom geldt dus: eerder is beter. Juist in een vroeg stadium is de mogelijke winst voor mensen en organisatie het grootst en de schade het kleinst.

Meer weten over Boardroom-mediation en onze aanpak om brand in de boardroom te voorkomen of te bestrijden? Neem dan gerust contact met ons op en kom ook sneller verder.

U kunt ook direct bellen met een van onze mediators:

John 06 -15 255 468, of Wouter 06 – 52 63 83 60.

John Brand in de boardroomWouter Brand in de boardroom


Ik wil gratis een mediator spreken.

Lagere kosten

Vergeleken met de kosten van een juridische procedure, is mediation fors goedkoper. Nog los van de bespaarde tijd en energie. Gangbaar is dat beide partijen de kosten van de mediation dragen, ieder 50% tenzij u iets anders afspreekt. Bij arbeidsmediation is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten draagt.
Ter indicatie: een mediation bestaat uit zo'n 3 tot 5 sessies van ongeveer 1,5 uur.
>>Tip: informeer bij uw verzekeraar. Mogelijk vergoedt deze (deels) de kosten.

Kies zelf: Fixed fee of flexibel »

Nieuw: Highspeed Mediation

Los uw conflict op in één dag. Ontdek onze unieke formule:

Highspeed Mediation »