Vraag het de mediator – deel 1

Tijdens ons werk, en ook privé, stellen mensen ons allerlei vragen over mediation, arbeidsconflicten en zakelijke conflicten. Het leek ons een aardig idee om deze vragen en onze antwoorden voor iedereen beschikbaar te maken. Heeft u zelf ook een vraag? Stel die dan gerust, via de link onderaan. En wie weet, kunnen we dan opnieuw het antwoord delen, vanzelfsprekend anoniem, zodat ook andere mensen er iets aan hebben.

In welke conflicten bemiddelt MediationManagers?

 • MediationManagers is gespecialiseerd in het oplossen van zakelijke conflicten. Dit zijn conflicten tussen en binnen organisaties. Binnen organisaties gaat het vaak om arbeidsconflicten of teamconflicten. Of er is een kwestie ontstaan tussen aandeelhouders, directie of managers. Ook kunnen zakelijke conflicten ontstaan tussen twee organisaties of tussen opdrachtgever en leverancier. Meer over verschillende zakelijke conflicten en het oplossen ervan leest u hier.

Zijn zakelijke conflicten heel anders dan echtscheidingen?

 • In de basis lijken alle conflicten op elkaar. Er is veel variatie in het onderwerp, de context en in de belangen, terwijl de variatie aan ruziepatronen, conflictstijlen en mechanismen begrensd is. De instrumenten die de mediator inzet om de juiste beweging te realiseren, hangen af van het type conflict. Er speelt een kwestie tussen partijen en meestal willen mensen hier uit zien te komen. De vraag is dan hoe? Steeds vaker kiezen mensen en organisaties dan voor mediation in plaats van juridische strijd. Bij echtscheidingen gaan partijen uit elkaar. Dit hoeft bij zakelijke conflicten niet zo te zijn. Elk type conflict vraagt wel specifieke kennis. Daarom zie je ook bij mediators meer specialisatie optreden.

Gaan bij arbeidsconflicten partijen altijd uit elkaar?

 • Dit hoeft niet. Partijen (werkgever en werknemer) kunnen tijdens de mediation ook afspraken maken waarmee ze samen verder kunnen. De afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze wordt ook wel VSO genoemd en wordt door beide partijen ondertekend.

Staat de mediator aan de kant van de werknemer of werkgever?

 • Nee, een registermediator is neutraal en onafhankelijk. Wij helpen partijen met het oplossen van hun arbeidsconflicten en zakelijke conflicten. Er is dus geen sprake van een kant kiezen. Wij noemen het ook wel ‘meervoudig partijdig’. We zorgen er namelijk voor dat de belangen van beide kanten zo goed mogelijk samenkomen.

Hoe begint een mediation?

 • Een mediation begint bij het zoeken en benaderen van een mediator. Soms doen partijen dit samen. Soms doet één partij het en gaat de ander mee in de keuze van de mediator. Na de keuze van de mediator worden de intakegesprekken gepland. Hier en hier kunt u een mediator vinden. Het voordeel van een registermediator is dat deze onafhankelijk getoetst wordt op kwaliteit en ook een eigen tuchtrechtsysteem heeft. Bovendien mag deze mediator het MfN-keurmerk dragen. Vaak stellen verzekeraars dat als eis om kosten te vergoeden.

Wat zijn intakegesprekken?

 • Na een korte telefonische kennismaking met beide partijen, volgen zo snel mogelijk de intakegesprekken. De mediator spreekt dan de partijen apart en hoort ieders kant van de kwestie. Ook geeft de mediator uitleg over het mediationproces en beantwoordt vragen die de partijen hebben. Na de intakegesprekken volgen de gezamenlijke mediationgesprekken. Dit zijn gemiddeld 2 tot 5 gesprekken waarin de partijen samen met de mediator de kwestie bespreken en gezamenlijk naar oplossingen werken.

Wanneer is een mediation klaar of afgerond?

 • Als partijen voor hun arbeidsconflicten en zakelijke conflicten gezamenlijk afspraken hebben gemaakt en deze zijn beschreven in een VSO. Als laatste wordt dan de VSO ondertekend door beide partijen. Een mediation kan ook eindigen voordat er afspraken zijn gemaakt. Dat gebeurt bijvoorbeeld als een van de partijen of de mediator besluit te stoppen.

En wat als een partij wil stoppen?

 • Mediation is vrijwillig. Elke partij kan op ieder moment zonder opgave van reden stoppen. Ook de mediator kan stoppen. Bijvoorbeeld als partijen niet voldoende commitment tonen of te weinig voortgang boeken.

Wie moet de mediation betalen?

 • Bij arbeidsconflicten betaald in 99,9% de werkgever de mediator. Bij zakelijke conflicten kunnen partijen hierover afspraken maken, bijvoorbeeld een 50/50-verdeling.

Waarom werkt mediation zo goed?

 • Partijen werken samen aan een oplossing. Het resultaat komt gezamenlijk tot stand zonder dat het opgelegd is door anderen. Daardoor staan partijen achter de oplossing. Dit maakt de oplossing duurzaam.

Wat zijn de voordelen van mediation?

 • Partijen werken gezamenlijk aan een oplossing, dit maakt het duurzaam.
 • Mediation duurt relatief kort en bespaart veel energie en kosten.
 • Ook kan met mediation de relatie behouden blijven of anders respectvol beëindigd.
 • Meer voordelen

 

Heeft u ook vragen?

Stel ze gerust hieronder.

Contact

 


Ik wil gratis een mediator spreken.

Lagere kosten

Vergeleken met de kosten van een juridische procedure, is mediation fors goedkoper. Nog los van de bespaarde tijd en energie. Gangbaar is dat beide partijen de kosten van de mediation dragen, ieder 50% tenzij u iets anders afspreekt. Bij arbeidsmediation is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten draagt.
Ter indicatie: een mediation bestaat uit zo'n 3 tot 5 sessies van ongeveer 1,5 uur.
>>Tip: informeer bij uw verzekeraar. Mogelijk vergoedt deze (deels) de kosten.

Kies zelf: Fixed fee of flexibel »

Online mediation

Nieuw: Highspeed Mediation

Los uw conflict op in één dag. Ontdek onze unieke formule:

Highspeed Mediation »